← Tillbaka

Strömmätning

Mätning av lik- eller växelström, AC / DC eller AC + DC TRMS här reder vi ut begreppen. Dessutom mer information om hur läckströms- och startströmsmätning görs. Samt, vad är startström egentligen?