Nypstyrka

En dynamometer är en anordning som används för att mäta styrkan hos en mekanisk kraft. Dynamometrar kan användas för att mäta en mängd olika typer av krafter, inklusive dragkraft, tryckkraft och klämkraft.

En specifik typ av dynamometer som används för att mäta klämkraft kallas för klämdynamometer eller klämkraftmätare. Denna typ av dynamometer består oftast av två gripande armar som kan justeras för att klämma fast ett föremål. När gripande armarna klämmer fast föremålet, mäter klämdynamometern kraften som krävs för att bibehålla greppet.