Om oss

Chauvin-Arnoux i Norden

CA Mätsystem AB, är ett dotterbolag för att utveckla samt ge support till den nordiska marknaden; Sverige, Norge, Danmark och Finland. Chauvin-Arnoux har en familjär atmosfär samt är en världsomspännande koncern, varav vi är ett av 10 dotterbolag.

Förutom att sälja elektriska mätinstrument samt kraftmätningsinstrument kalibrerar vi kraftinstrument samt vridmoment i vårt ackrediterade mätlaboratorium.

Företagskulturen

Att jobba på CA Mätsystem är speciellt då alla medarbetare har ett stort engagemang. Våra kunder förväntar sig engagerad samt kompetent personal och medarbetarna förväntar sig engagerad och kompetent ledning.

Engagemanget är en en ständigt pågående process. Kompetensen är ett resultat av att vi lägger stor vikt vid lärande och egen utveckling. Detta för med sig att varje enskild medarbetare växer och kan utvecklas i takt med företaget.

Tydlighet och trivsel

Vi lyfter fram medarbetaren med dessa ord.  Tydlighet undviker missförstånd, ökar kvaliteten, ger kraft, möjliggör samt förenklar. Vi fokuserar alla på samma slutmål. Trivsel är grunden för att åstadkomma bra resultat samt säkerställa utveckling, samarbete och engagemang. Hos oss ges medarbetaren möjlighet att växa i sin yrkesroll.

Uppförandekod

Är våra riktlinjer för hur vi som företag bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt sätt. Uppförandekoden bygger på riktlinjer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact. Vilken innefattar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption.

Vi stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter. Vi är inte delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Vi upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lagstiftning och alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. Vi tar avstånd från alla typer av barnarbete. All diskriminering, ska undvikas vid anställning eller yrkesutövning. Fysiska eller psykiska trakasserier är förbjudna hos oss.

Lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras. Vi arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv.

Vi får inte erbjuda, betala ut eller ta emot gåvor och mutor. Representation är tillåtet, men ska ske med måttfullhet och med beaktande av inblandade parters eventuella restriktioner.

CA Mätsystem respekterar mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet och i försörjningskedjan och stöder fullständigt US Securities and Exchange Commission (SEC) rapportering och avsnitt 1502 i Dodd-Frank-förordningen.

Arbeta med oss?

Är du intresserad av att arbeta med oss och har rätt bakgrund är du välkommen med en ansökan. Våra tjänster kräver minst högskoleexamen med inriktning på mekanik eller el, och/eller erfarenhet av mätinstrument. Sänd ett brev med CV samt berätta om dig själv till rekrytering@camatsystem.com 

Monoc 0217a_Indic_laiton controleur-universel_17voltmetre_boisMONOC

Läs mer om vår historia på denna länk, eller genom att klicka på en bild här ovanför.

På denna länk finner du en svensk Power-Point presentation om CA Mätsystem i Chauvin-Arnoux koncernen.

Läs även mer på vår internationella hemsida på denna länk: Chauvin-Arnoux.com

Läs mer om på engelska i brochyren CA Test & Mät

Vi har naturligtvis även en finsk hemsida

 

Miljö

WEEE-direktivet trädde i kraft den 13 augusti 2005 och RoHS I-direktivet började gälla den 1 juli 2006, vilket den 22 juli 2017 utökades till RoHS II. Mer information finns i PDF dokumenten här nedan.

WEEE- och RoHS-direktiv sammanfattning

CA WEEE Brev

CA REACH Brev

Chauvin-Arnoux ISO 9001 & 14001

CA RoHS I & II

CA RoHS 3 (gäller från 22 juli 2021)

Direktiv RoHS farliga ämnen

Eco-Design, för ett hållbart samhälle

 

Kvalitet

 

Kvalitet

CA Mätsystem AB är certifierat enligt ISO 9001 och CA Mätsystems kalibreringslaboratorium är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025

Här finner ni våra certifikat

ISO 9001:2015

ISO/IEC 17025

Leveransbestämmelser SEAL 2012

 

Vi ses i vår rullande utställning!

Vi kommer gärna med vår utställningslastbil och besöker er!

Läs mer

Aktuellt

Till toppen