Om oss

Startbild

Chauvin-Arnoux i Sverige

CA Mätsystem AB, är ett dotterbolag för att utveckla samt ge support till den nordiska marknaden; Sverige, Norge, Danmark och Finland. Chauvin-Arnoux har en familjär atmosfär samt är en världsomspännande koncern, varav vi är ett av 10 dotterbolag. Förutom att sälja elektriska mätinstrument samt kraftmätningsinstrument kalibrerar vi kraftinstrument samt vridmoment i vårt ackrediterade mätlaboratorium.

Företagskulturen

Att jobba på CA Mätsystem är speciellt då alla medarbetare har ett stort engagemang. Våra kunder förväntar sig engagerad samt kompetent personal och medarbetarna förväntar sig engagerad och kompetent ledning. Engagemanget kommer inte av sig själv utan är en en ständigt pågående process.

Kompetensen infinner sig inte av sig själv, den är ett resultat av att vi lägger stor vikt vid lärande och egen utveckling. Detta för med sig att varje enskild medarbetare växer och kan utvecklas i takt med företaget.

Tydlighet och trivsel

Vårt förhållningssätt som lyfter fram medarbetaren presenteras med dessa nyckelord. Tydlighet undviker missförstånd, ökar kvaliteten, ger kraft, möjliggör samt förenklar. Vi fokuserar alla på samma slutmål. Trivsel är grunden för att åstadkomma bra resultat samt säkerställa utveckling, samarbete och engagemang. Hos oss ges medarbetaren möjlighet att växa i sin yrkesroll.

Arbeta med oss?

Är du intresserad av att arbeta med oss och har rätt bakgrund är du välkommen med en ansökan. Våra tjänster kräver minst högskoleexamen med inriktning på mekanik eller el, och/eller erfarenhet av mätinstrument. Sänd ett brev med CV samt berätta om dig själv till rekrytering@camatsystem.com 

Läs mer i detta pdf dokument Chauvin-Arnoux sedan 1893

Monoc 0217a_Indic_laiton controleur-universel_17voltmetre_boisMONOC

På denna länk finner du Power-Point presentation om CA Mätsystem i Chauvin-Arnoux koncernen.

Eller här på engelska om vår historia Chauvin-Arnoux historia

Läs även mer på vår internationella hemsida på denna länk: Chauvin-Arnoux.com

Läs mer om på engelska i brochyren CA Test & Mät

Dessutom har vi en finsk hemsida

 

kraftledning

Miljö

WEEE-direktivet trädde i kraft den 13 augusti 2005 och RoHS I-direktivet började gälla den 1 juli 2006, vilket den 22 juli 2017 utökades till RoHS II. Mer information finns i PDF dokumenten här nedan.

WEEE- och RoHS-direktiv sammanfattning

CA WEEE Brev

CA REACH Brev

ISO 14001

CA RoHS I & II

Direktiv RoHS farliga ämnen

 

 

Kvalitet

Kvalitet

CA Mätsystem AB är certifierat enligt ISO 9001 och CA Mätsystems kalibreringslaboratorium är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025

Här finner ni våra certifikat

ISO 9001:2015

ISO/IEC 17025

Leveransbestämmelser SEAL 2012

 

Elmässan i Stockholm

CA Mätsystem ställer ut på Elmässan i Stockholm. Datum är 17 och 18 oktober i Kistamässans lokaler.
Anmälan samt mer information finns på länken nedan!

Läs mer

Aktuellt

Till toppen