Om oss

Chauvin-Arnoux i Norden
CA Mätsystem AB, är ett dotterbolag för att utveckla samt ge support till den nordiska marknaden; Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi är ett av 10 dotterbolag i en världsomspännande koncern.
Förutom att sälja elektriska mätinstrument samt kraftmätningsinstrument kalibrerar vi kraftinstrument samt vridmoment i vårt ackrediterade mätlaboratorium och spårbar kalibrering för elektriska instrumenten, för mer information se här kalibrering av mätinstrument.

Våra leverantörer
Vi jobbar med noggrant utvalda leverantörer av mätutrustning. Dels från vårt moderbolag Chauvin Arnoux samt från. Mecmesin, Tekscan, ETL, Biometrics, Alluris, Kern med flera.

Företagskulturen
Att jobba på CA Mätsystem är speciellt då alla medarbetare har ett stort engagemang. Våra kunder förväntar sig engagerad samt kompetent personal och medarbetarna förväntar sig engagerad och kompetent ledning.

Engagemanget är en en ständigt pågående process. Kompetensen är ett resultat av att vi lägger stor vikt vid lärande och egen utveckling. Detta för med sig att varje enskild medarbetare växer och kan utvecklas i takt med företaget.

Vill du boka ett besök kan du gör det här!

 

Tydlighet och trivsel
Vi lyfter fram medarbetaren med dessa ord. Tydlighet undviker missförstånd, ökar kvaliteten, ger kraft, möjliggör samt förenklar. Vi fokuserar alla på samma slutmål. Trivsel är grunden för att åstadkomma bra resultat samt säkerställa utveckling, samarbete och engagemang. Hos oss ges medarbetaren möjlighet att växa i sin yrkesroll.

Uppförandekod
Är våra riktlinjer för hur vi som företag bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt sätt. Uppförandekoden bygger på riktlinjer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact. Vilken innefattar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption.
Vi stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter. Vi är inte delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
Vi upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lagstiftning och alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. Vi tar avstånd från alla typer av barnarbete. All diskriminering, ska undvikas vid anställning eller yrkesutövning. Fysiska eller psykiska trakasserier är förbjudna hos oss.
Lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras. Vi arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv.
Vi får inte erbjuda, betala ut eller ta emot gåvor och mutor. Representation är tillåtet, men ska ske med måttfullhet och med beaktande av inblandade parters eventuella restriktioner.
CA Mätsystem respekterar mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet och i försörjningskedjan och stöder fullständigt US Securities and Exchange Commission (SEC) rapportering och avsnitt 1502 i Dodd-Frank-förordningen.

Arbeta med oss?
Är du intresserad av att arbeta med oss och har rätt bakgrund är du välkommen med en ansökan. Våra säljtjänster kräver minst högskoleexamen med inriktning på mekanik eller el, och/eller erfarenhet av mätinstrument. För att söka jobb på vårt kalibreringslaboratorium krävs erfarenhet av kalibrering samt minst teknisk gymnasieutbildning och ett stort teknikintresse.


Läs mer om vår historia på denna länk, eller genom att klicka på en bild här ovanför.

 • På denna länk finner du en svensk Power-Point presentation om CA Mätsystem i Chauvin-Arnoux koncernen.
 • Läs även mer på vår internationella hemsida på denna länk: Chauvin-Arnoux.com
 • Läs mer om på engelska i brochyren CA Test & Mät
 • Vi har även en finsk hemsida

Miljö

Vi omfattas av producentansvar för elutrustning och har flera lagstadgade skyldigheter. Bland annat ska producenten ta om hand utrustningen när den blir avfall och varje år rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. Läs mer här om hur det fungerar

WEEE-direktivet trädde i kraft den 13 augusti 2005 och RoHS I-direktivet började gälla den 1 juli 2006, vilket den 22 juli 2017 utökades till RoHS II. RoHS III börjar att gälla 2021 där även andelen giftiga ämnen deklareras. Mer information finns i PDF dokumenten här nedan.

Kvalitet
CA Mätsystem AB är certifierat enligt ISO 9001 och CA Mätsystems tryck-drag & vridmoments laboratorium är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025:2018
Här finner ni våra certifikat

Leveransbestämmelser

 

Aktuellt

 • Fasbalansering och dess betydelse för elektriska installationer och utrustning
  2024-04-01

  Fasbalansering på en trefasinstallation är ofta okänd eller har ignorerats. Fasbalansen har en avgörande betydelse för att optimera prestanda och effektivitet på en elektrisk installation och dess utrustning. I den här artikeln beskriver vi konsekvenserna av dålig balans på en elektrisk installation och beskriver varför obalans kan ha betydelse samt hur man undviker det. När […]

 • Energieffektivisering för Företag
  2024-01-23

  Energieffektivisering för företag Mätning och Övervakning: Nyckeln till Affärsfördelar Att integrera mätning och övervakning av energiförbrukning är kritiskt för företag som strävar efter hållbarhet och konkurrenskraft. En studie av Länsstyrelsen Skåne mellan oktober 2017 och februari 2018 avslöjade att skånska kommuner förlorar nästan en halv miljard årligen på grund av uteblivna energieffektiviseringsåtgärder. Energimyndighetens Stöd för […]

 • Energi- och övertonsguiden
  2023-09-17

  Vi är glada över att få presentera en ny medlem i vår mätguidessamling: Energi- och övertonsguiden I guiden hittar du svaren på frågor som t.ex. Vad är effekt? Vad är spänningsobalans? Vad är övertoner? Vilka är de olika kvalitetsparametrarna man vill se för ett bra nät? Hur begränsar man övertoner? Hur kan energioptimering göras? Förutom […]

 • CA Mätsystem AB vässar sina resurser inom kalibrering av elsäkerhetsprovare
  2023-09-07

  Vi täcker hela Sverige från våra kontor i Täby, Jönköping och Uppsala. För resten av Norden / EU fråga gärna om en offert. Med välutbildad personal, skräddarsydda verktyg och mjukvaror gör vi säkra kalibreringar till bra priser. Vi har väl dokumenterade och validerade processer och metoder. Ni bestämmer kalibreringsintervall, vi kommer med en offert i […]