Spänningsprovare

Spänningsprovare för spänningskontroll av andra spänningar än driftspänning enligt EN 61243-3. Med låg ingångsimpedans för mätning upp till 1000 V AC / 1400 V DC med 1000 V kat IV spänningskategori.

Vad är en spännignsprovare?

Kort förklarat är det ett mätinstrument för att mäta spänningar i ledningar eller om lampor gått sönder.

Gå tillbaka till elektriska mätinstrument