Omsättningsmeter

Omsättningsmeter

En omsättningsmeter eller ratiometer använder du för att mäta en sekundär och primär lindning.

Gå tillbaka till elektriska mätinstrument

Rullande utställning

Vår rullande utställning kommer under hösten att rulla i stora delar av Sverige.
Vill du ha ett besök är det bara att du hör av dig!

Aktuellt

Till toppen