Köpvillkor

CA Mätsystem AB:s samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) exklusive moms och frakt. De uppdateras vanligtvis årligen, vi förbehåller oss även rätten att justera priser beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

Personuppgifter
CA Mätsystem lagrar uppgifter som berörs av den europeiska dataskyddsförordningen “GDPR”. Läs mer på denna länk.

Betalningsvillkor
Fakturabetalning 30 dagar eller Klarna Checkout

Faktura 30 dagar
Endast för registrerade kunder, aktiebolag och myndigheter etc. Vi förbehåller oss rätten att göra en kreditbedömning innan fakturering.
Vid fördröjd betalning av faktura debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Leasing   
Vi erbjuder även leasing för våra produkter i samarbete med WASA kredit.

Leveranstid
Finns varan i lager är leveranstiden normalt 1 – 3 arbetsdagar inom Sverige.
För produkter som inte lagerförs är leveranstiden normalt 1 – 5 veckor
Kontakta oss på telefon 08-50 52 68 00 eller info@camatsystem.com för leveransbesked eller om ni önskar delleverans.

Fraktkostnader
Alla order levereras fritt vårt lager, FCA enligt Incoterms 2020. För order registrerade på vår hemsida  levererar vi fraktfritt inom Sverige. Kostnad för eventuell expressleverans tillkommer oavsett ordervärde. Vi kan även använda oss av mottagarfrakt om ni önskar.

Klagomål
För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med din tjänst eller produkt. Att det ibland uppstår missförstånd, missnöje eller problem går tyvärr inte alltid att undvika. Om du som kund inte är nöjd ber vi dig att ta kontakt med oss omedelbart för utredning av ditt ärende på bästa sätt. Även om du inte är nöjd vill vi att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Här kan du lämna ditt förbättringsförslag (webformulär klagomål) samt läsa vår rutin för att hantera dessa ärenden.

Teknisk support
För teknisk support – användarstöd – allmänt eller vid fel i vara kontaktar kunden CA Mätsystem AB direkt via telefon eller e-mail.

Garanti
Garanti- samt garantitid framgår i manualen för respektive produkt.

Service- och reparationsärenden
Vid behov av service eller reparation av vara inköpt hos CA Mätsystem AB, kontakta oss alltid innan retur. Vid åberopande av garanti skall alltid en kopia på faktura bifogas varan.

Kalibrering
Vid kalibrering har vi formulär som vi vill fylls i och sänds samband med att kalibreringen bokas.  Formulär samt priser för våra olika kalibreringar finns på denna länk.

Ansvar för fel
Föreligger fel som CA Mätsystem AB ansvarar för, åtar sig CA Mätsystem AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, ny leverans eller återbetalning av köpeskillingen. CA Mätsystem AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. CA Mätsystem AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex. leveransförseningar, skador orsakade av egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsstörningar, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Force majeure
CA Mätsystem AB ansvarar inte för försenad leverans orsakad av omständighet utanför CA Mätsystem AB:s rimliga kontroll och är i så fall berättigad till mer tid för att uppfylla sina åtaganden. Exempel på omständighet är, (utan att utgöra fullständig förteckning) t.ex. strejk, terrordåd, krig, pandemi, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursförändringar, myndighetsåtgärd eller naturkatastrof. Om sådan omständighet varar mer än tre månader äger vardera parten rätt att säga upp avtalet utan att den andra har rätt att erhålla eller skyldighet att utge ersättning.

Reklamation
Är varan skadad vid ankomsten ska mottagaren omgående anmäla detta till transportören. Är varan försäkrad ska anmälan ske till mottagarens försäkringsbolag. Övriga reklamationer ska anmälas omgående direkt till CA Mätsystem AB. Det är köparens ansvar att ankomstkontrollera varan beträffande eventuella övriga felaktigheter.

Returer
Köpt vara får returneras eller bytas inom 7 dagar efter ankomstdatum. Varan ska återsändas i oskadat skick, i originalförpackning och med betald frakt. Undantag från returrätten utgör alla slags specialbeställda varor som inte ingår i vårt ordinarie sortiment eller av annan orsak. Vid eventuell annullering av beställning skall kunden stå för samtliga transportkostnader som uppstått.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella valutakursförändringar (vi baserar valutakursen i en offert på Riksbankens genomsnittliga månadsvärde vid faktureringstillfället +2%), prishöjningar, skrivfel samt ev. felaktiga angivna tekniska specifikationer m.m. Eller om vi av någon anledning inte kan leverera den beställda varan. I övrigt gäller SEAL 2012 leveransvillkor.