Materialprovning

Materialprovning hjälper till att utveckla lättare, starkare och mer hållbara material.

Att testa materials fysikaliska hållfasthetsegenskaper i enlighet med internationella eller interna standarder är en viktig del för att bestämma deras egenskaper för att bättre förstå effekterna av processförbättringar.

När allt kommer omkring, om ett material som används i en produkt är defekt, kan själva produkten vara defekt.

Med detta i åtanke har Mecmesin designat en rad statiska belastningsmaterialtestare som drivs av intuitiva VectorPro™ MT-programvara.

Intresserad av produktprovning. Besök vår sida för Produkt och Material provning.