Kalibrering elektriska mätinstrument

cofrac_etalon Kalibrering 2

 

Chauvin-Arnoux gruppen har sitt eget helägda dotterbolag Manumesure för alla reparationsärenden. Det gäller både i händelse av garantireparation samt vid service efter garantitidens utgång. Manumesure är specialiserade på Chauvin-Arnoux produkter och gör både ackrediterade samt spårbara kalibreringer för elektriska och fysiska storheter.

Läs mer om Manumesure

Kalibrering

Kalibrering behövs för att visa att dina mätresultat stämmer överens med verkligheten. Vid kalibrering prövas ditt mätinstrument mot kända referenser och resultatet dokumenteras. Detta hjälper dig att hålla en god kvalitet på dina mätningar och att ta rätt beslut.

Två viktiga termer som nämns tillsammans med kalibrering är mätosäkerhet och spårbarhet. Många kvalitetsstandarder ställer idag krav på detta.

Hur ofta ska man kalibrera?

Tillräckligt ofta för att säkerställa att mätningarna med ditt instrument ligger inom ditt eget mätosäkerhetskrav mellan kalibreringarna. Ett instrument som används dagligen behöver kontrolleras oftare. Börja med att kalibrera minst en gång om året. Om instrumentet efter flera kalibreringar verkar stabilt, kan intervallet ökas.

Mätosäkerhet

En rad faktorer spelar in när du mäter med ditt instrument – t ex miljö, vem som mäter och prestandan hos instrumentet.

Här på CA Mätsystem beräknar vi vår bästa mätförmåga genom att ta hänsyn till så många faktorer som möjligt och även genom jämförelsemätningar med andra laboratorier. Detta ligger till grund för vår egen mätosäkerheten vid en kalibrering. Mätosäkerheten uppges i kalibreringscertifikatet när du beställer en ackrediterad kalibrering.

Spårbarhet

Vad är spårbarhet? För att en kalibrering ska vara spårbar ska en jämförelse finnas ända fram till den internationella normalen för den storhet som används.

Alltså, det kalibreringslabb som kalibrerar ditt instrument ska i sin tur finnas med i en kedja av labb som i toppen har den internationella fastställda normalen.

Här på CA Mätsystem jämför vi oss bland annat med SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) som är utsedd av regeringen till riksmätplats för kraft och moment. Det innebär att vi skickar den utrustning som vi använder för att kalibrera ditt instrument med, till SP för att kontrollera oss själva. Som riksmätplats jämför SP sig i sin tur med den internationella normalen för att säkerställa att riksnormalen är korrekt.

Denna spårbarhet anges på kalibreringscertifikatet.

Boka kalibrering online:

Kalibrering elektriska mätinstrument (webformulär)

Länk till Manumesure certifikat

CA garanti och reparation

Vi ses i vår rullande utställning!

Vi kommer gärna med vår utställningslastbil och besöker er!

Läs mer

Aktuellt

Till toppen