Isolationsprovare

En isolationsprovare är ett mätinstrument för att mäta hur bra isolationen är mellan fas- och neutralledare mot skyddsjordning. Isolationsprovare använder elektriker för att kontrollera funktionen på en elektrisk anläggning.

Gå tillbaka till elektriska mätinstrument

Analoga isolationsprovare

se mer

Digitala isolationsprovare

se mer