Miljöinstrument

Miljöinstrument är verktyg som används för att övervaka och mäta olika parametrar i vår miljö, inklusive luftkvalitet, vattenkvalitet, jordkvalitet och klimatförändringar. Dessa instrument används ofta inom vetenskaplig forskning, miljöövervakning och industriella tillämpningar.

Exempel på miljöinstrument inkluderar gasanalysatorer för att mäta halten av olika gaser i luften, pH-mätare för att mäta pH-värdet i vatten, termometrar för att mäta temperaturen och anemometrar för att mäta vindhastigheten.

Andra vanliga miljöinstrument inkluderar miljöprover, dataloggers, fjärrsensorer och geografiska informationssystem (GIS). Dessa verktyg är viktiga för att övervaka miljöförändringar, identifiera hot mot miljön och hjälpa till att utveckla strategier för att hantera miljöproblem och skydda vår planet för framtida generationer.

Elektroder kombinations

Elektroder kombinations - se mer

Fukt- och temperatur

Fukt- och temperatur - se mer

Koldioxid-Temperatur-Fuktlogger

Koldioxid-Temperatur-Fuktlogger - se mer

Konduktivitetsmätare

Konduktivitetsmätare - se mer

Spänningsfältsmätare

Spänningsfältsmätare - se mer

Utbildningssimulering

Utbildningssimulering - se mer