E-Link System

E-Link System från Biometrics

Med E-Link systems ges möjlighet att mäta greppstyrka, nypstyrka samt rörlighet. Mätvärden för styrka och rörlighet som samlas in, sparas i en patientdatabas för senare jämförelse. Referensvärden för normal greppstyrka finns för män, kvinnor och barn i olika åldrar. Biometrics dynamometer har samma utseende som en traditionell Jamar och mätningar gjorda med Biometrics dynamometer kan därför likställas med mätningar gjorda med en Jamar.

Vilka kan rehabiliteras med E-link Systemet från Biometrics?

Systemet används mycket inom handrehabilitering, men är även väl använt inom strokerehabilitering, ortopedi och pediatrik och PostCovid.

Hur används E-Link inom Rehabilitering?

Värdena som samlas in går att få i form av en graf men även som ett genomsnitt av tre försök.
Utöver traditionell maxstyrkemätning kan man även utföra styrketest över tid som då ger ett mått på uthållighet.

Träningsdelen bygger på träning med hjälp av dataspel. När patienten spelar ett dataspel tränar denne automatiskt sin rörlighet, styrka och kognition. Det finns en rad olika givare som kan användas för träning. Med ett komplett system kan patienten träna rörlighet samt styrka i hand och arm men även i nedre extremiteterna, rygg och nacke.

Med EMG givare fås även feedback på muskelaktivitet innan det finns någon synlig muskelkontraktion. Träningsprogrammen kan individuellt anpassas till varje patient och man kan välja att jobba i delar av eller i hela rörelse omfånget. När det gäller styrka kan olika spel väljas beroende på om man vill jobba med hold / relax eller få en mer kvalitativ träning genom att anpassa styrka efter omgivande faktorer.

Fördelarna med E-Link är den ökade objektiviteten och tillförlitligheten i mätningen men även den minskade tidsåtgången för att genomföra en fullständig styrke- eller rörelsemätning. Även ytterligare klinisk information som man inte kan få genom manuella mätningar framkommer. Mätresultaten lagras och kan användas i ett senare skede för utvärderingar och forskning.

Inter X enheten fungerar som en intelligent kopplingsdosa vars uppgift är att ansluta alla givare till datorn. Upp till fyra olika kan vara kopplade samtidigt vilket gör systemet snabbt och enkelt att använda. Inter X enheten kopplas till datorn via USB.

Mer information på deras hemsida

Tillverkare

Biometrics

Kontaktpersoner
Jag vill veta mer
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Rullande utställning

Vår rullande utställning är ute på vägarna i Sverige
Vill du ha ett besök är det bara att du hör av dig!

Aktuellt

Till toppen