Kalibrering vridmoment

   

Som leverantör av mätinstrument kan CA Mätsystem även hjälpa till med kalibrering och service.

Momentgivare
Vi är sedan 2003 ackrediterade för kalibrering av kraft och massa samt sedan 2014 även för kalibrering av momentmätningsinstrument.

Ackreditering

Vad är ackreditering? En ackreditering innebär att ett företag blir kompetensprövat mot en viss standard av Swedac. Här på CA Mätsystem är vi ackrediterade mot ISO 17025, som är en samling krav för laboratorier. I ISO 17025 ingår bland annat krav på teknisk kompetens, laboratoriemiljö och dokumentation.
De metoder som vi är ackrediterade för är kraft (Metod 3.2) och moment (Metod 4.2).

Mätområde Bästa mätosäkerhet Standard
Metod 4.2 0,5 N.m -<1,5 N.m 0,6 % ISO 17025
Metod 4.2 1,5 N.m 0,2 % ISO 17025
Metod 4.2 > 1,5 N.m – 150 N.m 0,16 % ISO 17025

 

Beställningsdokument/ Prislistor

Prislista/beställningsdokument kalibrering moment (pdf)

Boka kalibrering online:

Kalibrering moment (webformulär)

 

Service av instrument
Vi utför även service och reparation på våra egna instrument i första hand men även på andra fabrikat.
Kontakta oss gärna för rådgivning eller kostnadsförslag. Tel: 08-50 52 68 00 eller via mail: info@camatsystem.com

Justering av kraft och momentgivare

När man ansluter en givare till ett instrument så justeras det in efter givarens mätområde ”Max”. En ny givare ska i teorin vara helt linjär, så är ej verkligheten. Den avviker alltid lite, ofta går den nästan som ett S. När givaren blir äldre eller om den används och slits mycket så ändras detta och den blir helt enkelt mindre linjär med tiden.
Vid en eventuell justering måste man då välja om man önskar injustering mot ”Max” (alternativ A).
Vill ni att vi ska justera in den så att så många punkter som möjligt ligger så nära ”linjärt” som möjligt (alternativ B).
Alternativ B kräver mycket mer arbete och är därför dyrare.


 

Beslutsregel för justering
Om något avläst mätvärde i första mätserien i någon belastningsriktning avviker med mer än specificerad avvikelse inklusive laboratoriets CMC definieras det som utanför specifikation och om kunden vill och att det går så genomförs justering enligt aktuell ackrediterad metod. Mätvärde kan alltså ligga inom specifikation (minus laboratoriets CMC) men det är inte möjligt att ange överensstämmelse med en täckningssannolikhet på 95 % för den utvidgade mätosäkerheten. Detta även om mätvärdet är innanför specificerade gränser, dvs. mätvärdet är innanför specificerade gränser, men med en marginal mindre än laboratoriets mätosäkerhet.

 

 

Mer om ackrediterad kalibrering av moment på denna länk

Mer om spårbar kalibrering av moment på denna länk

 

 

Rullande utställning

Vår rullande utställning är ute på vägarna i Sverige
Vill du ha ett besök är det bara att du hör av dig!

Aktuellt

Till toppen