GDPR- den Europeiska dataskyddsförordningen

CA Mätsystem lagrar uppgifter som berörs av den europeiska dataskyddsförordningen

”The General Data Protection Regulation (GDPR)”

Du har alltid möjlighet att få tillgång till dina personuppgifter lagrade hos oss samt få veta hur dessa används av oss efter att de har blivit insamlade. GDPR förordningen ger invånarna inom EU större kontroll över sina personuppgifter och garantier om ett säkert skydd av deras information inom Europa.

Vad innebär det?

CA Mätsystem sparar personuppgifter om våra leverantörer, kunder samt prospektkunder i vårt CRM system. Det är arbetsställe med adress, namn, funktion, telefonnummer och/eller e-mail samt produktintresse. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (Klarna Checkout eller eller ny kund) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter. Vi använder dessa uppgifter endast för vårt interna arbete och för aldrig vidare uppgifter till annan part. Syftet med dessa uppgifter är att kunna ge support om våra produkter under produktens livslängd samt hålla kontakten och informera om nyheter till våra kunder.

Vad innebär det för dig?

Du har alltid möjlighet att få tillgång till dina personuppgifter lagrade hos oss samt få veta hur dessa används av oss efter att de har blivit insamlade. Vi kommer att uppdatera dina uppgifter om de är felaktiga eller inaktuella samt ta bort dig från vårt register om du inte längre har samma funktion eller bytt arbete. På begäran, kommer vi att sända information av vad vi lagrat till dig. Om du inte längre är kund eller om du återkallar ditt samtycke för oss att lagra dina personuppgifter kommer vi att radera dina personliga uppgifter. Du kan även välja att vi har dina uppgifter kvar men att vi inte använder dessa. Dessutom har du möjlighet att överföra dina personliga uppgifter till någon annan.

Data som lagras hos oss lagras på ett säkert sätt

Vårt CRM system kräver inloggning av medarbetare som har kontakt med våra kunder och leverantörer. Dessutom gör vi back-up på vårt system varje vardag, och då tas även personuppgifter som inte längre ska lagras bort. Lagringen sker i krypterat moln, data som sänds till och från molnet krypteras samt sänds med HTTPS. Vilket innebär att all personlig information är krypterad samt lagras på ett säkert sätt.

Om det har förekommit ett dataintrång som omfattar personuppgifter, har du rätt att få vetskap om detta inom skälig tid efter det att personuppgiftsbrottet blev känt. Ett dataintrång rapporteras även av oss till datainspektionen.

För ett utdrag, kontakta oss på gdpr@camatsystem.com

Rullande utställning

Vår rullande utställning är ute på vägarna i Sverige
Vill du ha ett besök är det bara att du hör av dig!

Aktuellt

Till toppen