Klagomål

Klagomål

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med din tjänst eller produkt. Om du som kund inte är nöjd ber vi dig att beskriva ditt ärende här nedan samt ange kontaktuppgifter så att vi kan följa upp ditt ärende. Först följer en beskrivning av vår klagomålshantering på CA Mätsystem AB.
  • Mottagande av ditt ärende

    Inkomna klagomål kommer tas omhand så snart som möjligt och utvärderas av produktansvarig eller för ärendet relevant personal. Om mer information krävs för att hantera ärendet så kommer produktansvarig att kontakta er.
  • Utredning

    Ansvarig person undersöker produkten/tjänsten och bedömer om den skall returneras till leverantören enligt gällande rutin. Varje klagomål genererar en avvikelserapport för att behandlas i vårt kvalitetssystem och för att lämpliga korrigerande och förebyggande åtgärder skall kunna genomföras av produktansvarig och kvalitetschef. De förebyggande åtgärder som vidtas skall kommuniceras till övrig berörd personal vid kommande månadsmöte. Varje klagomål  gås igenom och diskuteras då det alltid ska ses som ett förbättringsförslag från kunden. Eftersom alla klagomål registreras, antingen vi hemsidan eller skapandet av en avvikelse, säkerställer vi att klagomålen verkligen blir registrerade och vi kan sen utvärdera dem och besluta om deras relevans för verksamheten och vilka förbättringsåtgärder vi ska införa.
  • Återkoppling till kund

    När en kund registrerat ett klagomål eller skickat in en reklamation ska återkoppling ges så snart som möjligt.
  • Beskriv ditt ärende

Vi ses i vår rullande utställning!

Vi kommer gärna med vår utställningslastbil och besöker er!

Läs mer

Aktuellt

Till toppen