Klagomål

Klagomål

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med din tjänst eller produkt. Om du som kund inte är nöjd ber vi dig att beskriva ditt ärende här nedan samt ange kontaktuppgifter så att vi kan följa upp ditt ärende. Först följer en beskrivning av vår klagomålshantering på CA Mätsystem AB.
 • Mottagande av ditt ärende

  Inkomna klagomål kommer tas omhand så snart som möjligt och utvärderas av produktansvarig eller för ärendet relevant personal. Om mer information krävs för att hantera ärendet så kommer produktansvarig att kontakta er.
 • Utredning

  Ansvarig person undersöker produkten/tjänsten och bedömer om den skall returneras till leverantören enligt gällande rutin. Varje klagomål genererar en avvikelserapport för att behandlas i vårt kvalitetssystem och för att lämpliga korrigerande och förebyggande åtgärder skall kunna genomföras av produktansvarig och kvalitetschef. De förebyggande åtgärder som vidtas skall kommuniceras till övrig berörd personal vid kommande månadsmöte. Varje klagomål  gås igenom och diskuteras då det alltid ska ses som ett förbättringsförslag från kunden. Eftersom alla klagomål registreras, antingen vi hemsidan eller skapandet av en avvikelse, säkerställer vi att klagomålen verkligen blir registrerade och vi kan sen utvärdera dem och besluta om deras relevans för verksamheten och vilka förbättringsåtgärder vi ska införa.
 • Återkoppling till kund

  När en kund registrerat ett klagomål eller skickat in en reklamation ska återkoppling ges så snart som möjligt.
 • Beskriv ditt ärende

Dalarnas Industrimässa

Den 16-17 oktober är vi i Borlänge på Industrimässan.
Vi visar tryckssystem, provställ och lastceller för tryck och dragkrafter.
Vi har även en del elektriska mätinstrument med oss.
Välkomna!

Läs mer

Aktuellt

 • 2019-05-24 Nya smidiga installationstestare!

  Alla funktioner är samlade i ett kompakt och lätt instrument med enkelt handhavande. Mätning som ska utföras väljs med en… [Läs mer]

 • 2019-02-21 Säkra spänningsprovare

  För spänningskontroll av andra spänningar än driftspänning enligt EN 61243. Med auto-test funktion för kontroll av batteristatus innan du mäter… [Läs mer]

 • 2019-01-20 CA1954 värmekamera

  Nya CA1954 har svenska menyer för snabb och enkel användning. Smidig och funktionell med 3 s starttid samt långt batteritid och… [Läs mer]

Till toppen