Teknisk information

Välkommen till den totala lösningen för kvalitets testning av lock, kapsyler och förpakningar. Välj dit material och testtyp för att hitta Mecmesin-produkter avsedda för din specifika applikation:

Till Produktprovning kapsyler, lock och behållare. →

Här finns länkar och nedladdningsbara kataloger i pdf format från Chauvin-Arnoux samt vår andra leverantörer av mätinstrument.

Till Kataloger →

Jordtag mäts enligt EBR U301 med jordbrygga då enskilt och resulterande värde dokumenteras vid nysättning.
Vid underhållskontroll mäts det resulterande värdet med slingresistanstång eller jordbrygga.

Högfrekvensmetoden är lämplig vid luftjordlina samt vid mätning på master och vindkraftverk.

Läs mer om jordtagsmätning i länkarna nedan!

Till Jordtagsmätning →

Mätning av lik- eller växelström, AC / DC eller AC + DC TRMS här reder vi ut begreppen. Dessutom mer information om hur läckströms- och startströmsmätning görs. Samt, vad är startström egentligen?

Till Strömmätning →

I Sverige gäller standarden SS 436 40 00, vilken ger beställaren ansvaret för hur kontrollen i en installation ska utföras. Utföraren av arbetet skall sedan följa de kraven som beställaren har gällande mätning och dokumentation.
I länken ”Allt om installationskontroll” beskrivs installationskontroll och vad det är som ska kontrolleras samt vilka gränsvärden som gäller.

Till Installationskontroll →

Isolationsprov på kablar, transformatorer, motorer och annan elektrisk utrustning med många isolationslager, ger information om provobjektets elektriska status.

Till Isolationsprovning →

Mantelprov är ett tidsbestämt prov med stegvis höjd spänning. Det gör att kabeln laddas upp ordentligt och att ett riktigt mätvärde kan fås. Eftersom spänningen höjs i steg så kan ett mantelfel upptäckas vid en lägre spänning och onödiga genomslag undvikas.

Till Mantelprovning →

Kontroll samt verifiering av solpaneler samt kompletta installationer av solpanelsannläggningar

Till Solpanelsanläggningar →

Energieffektivitet spelar numera en allt större roll inom industrin. Höga kostnader för att generera, överföra och distribuera energi ökar intresset för att på ett effektivt sätt kunna övervaka och kontrollera förbrukningen av el.

Till Effekt- energi- och övertonsanalys →

Emissionsfaktorn på olika material är ett problem man ställs inför när man vill ha riktiga och pålitliga mätvärden vid beröringsfri temperaturmätning. Läs även mer om IR-mätning på luftledningar.

Till Beröringsfri temperaturmätning →

Vikten av att ha ett sant effektivvärdes visande instrument.

Till Vad är RMS mätning? →

Instrument delas in i olika klasser enligt IEC/EN 61010-1 beroende på mätobjektet samt på den
nominella maxspänningen instrumentet är dimensionerat för. Det finns en mängd olika specifika klasser av 61010-1.
Som ett exempel 61243 som gäller för 2-polig spänningstestare med vilken spänningskontroll av andra spänningar än driftspänning görs. Tänk på att alla tillbehör som är av lägre spänningskategori än mätinstrumentet gör så att mätinstrumentet degraderas till den lägre klassen som tillbehöret har. Ex om kat. IV 600 V multimeter används med kat. II 50 V spänningsprob så blir allt kat. II 50 V.
Kontrollera och verifiera var mätning ska utföras och vilken säkerhetskategori som är nödvändig samt vilken säkerhetskategori instrument och tillbehör har innan mätning görs

Till Instrumentkategorier →

För att kunna bedöma produkternas och komponenternas lämplighet under specifika driftsförhållanden är det viktigt att utföra mekanisk funktionsprovning (kraftmätning). Oftast finns det färdiga provstandarder och direktiv som man kan följa, kontrollera till exempel hos SIS eller ASTM (länkar nedan) eller kontakta oss så hjälper vi gärna till att hitta rätt utrustning för just era tester.

Till Produktprovning Tryck, Drag & Vrid →

Ett momentverktyg är ett ”instrument” som ska kalibreras regelbundet för att man ska veta vad verktyget verkligen ger för moment.
Vi har utrustning för just din kalibrering, från budgetmodell till utrustning med extremt hög precision.

Till Kalibrering av momentnycklar →

Det första man ska tänka på vid val av utrustning är vilken produktionsvolym man har, vilken standard som skall följas, när i flödet provet skall göras.
En annan viktig detalj är om man behöver lagra testdata och dokumentation.
Kontakta oss så hjälper vi er att hitta det mätsystem som behövs för just er elsäkerhetsprovning.

Till Elsäkerhetsprovning →

Vi kommer gärna med vår utställningslastbil och besöker er! Den är fullastad med alla de senaste nyheterna från vårt stora sortiment. Alla på ert företag kan vara med och få snabb och effektiv information om produkterna. Vi kommer även gärna med den då vi har produktutbildningar för instrument samt mätmetoder.

Till Vår utställningslastbil →

Här finns firmwares och mjukvaror till Chauvin-Arnoux och Metrix produkter.
Har du frågor om uppdateringar är du välkommen att höra av dig till oss!

Till Chauvin-Arnoux och Metrix firmwares →

Vi ses i vår rullande utställning!

Vi kommer gärna med vår utställningslastbil och besöker er!

Läs mer

Aktuellt

Till toppen