Digital multimeter

En digital multimeter är en multimeter med digital visning.