Analog-digital multimeter

En analog-digital multimeter är en multimeter som har både en analog och digital skala vilket gör det enkelt att läsa av mätstorheter.

Rullande utställning

Vår rullande utställning är ute på vägarna i Sverige
Vill du ha ett besök är det bara att du hör av dig!

Aktuellt

Till toppen