← Tillbaka

Instrumentkategorier

Instrument delas in i olika klasser enligt IEC/EN 61010-1 beroende på mätobjektet samt på den
nominella maxspänningen instrumentet är dimensionerat för. Det finns en mängd olika specifika klasser av 61010-1.
Som ett exempel 61243 som gäller för 2-polig spänningstestare med vilken spänningskontroll av andra spänningar än driftspänning görs. Tänk på att alla tillbehör som är av lägre spänningskategori än mätinstrumentet gör så att mätinstrumentet degraderas till den lägre klassen som tillbehöret har. Ex om kat. IV 600 V multimeter används med kat. II 50 V spänningsprob så blir allt kat. II 50 V.
Kontrollera och verifiera var mätning ska utföras och vilken säkerhetskategori som är nödvändig samt vilken säkerhetskategori instrument och tillbehör har innan mätning görs


Vår rullande utställning

I vår rullande utställning finns de senaste nyheterna. Vi kommer till er för besök samt ordnar utbildningar på plats samt kalibrerar.
Under hösten 2020 planerar vi inga resor med vår lastbil med hänsyn till rådande pandemi. Vi kommer ut på vägarna igen våren 2021.
Vill ni ha besök är det bara att höra av sig till oss!

Läs mer

Aktuellt

Till toppen