← Tillbaka

Installationskontroll

I Sverige gäller standarden SS 436 40 00 , vilken kräver en installationstestare med minne och en
rapportgenereringsfunktion. I länken ”Vad ska mätas vid installationskontroll” beskrivs installationskontroll och vad det är som ska kontrolleras samt vilka gränsvärden som gäller.