← Tillbaka

Installationskontroll

Vad mäts vid installationskontroll? I Sverige gäller standarden SS 436 40 00, vilken ger beställaren ansvaret för hur kontrollen i en installation ska utföras. Utföraren av arbetet skall sedan följa de kraven som beställaren har gällande mätning och dokumentation. I länken “Allt om installationskontroll” beskrivs installationskontroll och vad det är som ska kontrolleras samt vilka gränsvärden som gäller.


Rullande utställning

Vår rullande utställning är ute på vägarna i Sverige
Vill du ha ett besök är det bara att du hör av dig!

Aktuellt

Till toppen