← Tillbaka

Installationskontroll

I Sverige gäller standarden SS 436 40 00, vilken ger beställaren ansvaret för hur kontrollen i en installation ska utföras. Utföraren av arbetet skall sedan följa de kraven som beställaren har gällande mätning och dokumentation.
I länken “Allt om installationskontroll” beskrivs installationskontroll och vad det är som ska kontrolleras samt vilka gränsvärden som gäller.