Mantelprovare

För mantelprov används en 5 kV isolationsprovare med läckströmsindikering.

Det innebär att modellerna CA6549, 5 kV, eller CA6550, 10 kV, kan användas. Med dessa kan 3 olika provningar konfigureras samt upp till 10 provspänningar ställas in.

Vanligtvis används 5 provspänningar vid mantelprovning.

CA6550 kan även användas för 5- och 10 kV isolationsprovning av kabel.

CA6549 och CA6550 har automatisk urladdning av mätobjektet efter prov samt visning av läckström och resistans under mantelprov. För extra säkerhet mäter de även om det finns spänning på provobjektet, om så är fallet visas spänningen på objektet i displayen och mätningen kan inte utföras.

CA6549 och CA6550 har 3 ingångar där vi rekommenderar att ”G” och ”-” ansluts ihop för att minimera läckströmmar samt kapacitiva parasiter för en stabilare och säkrare mätning. Detta gäller särskilt vid högre resistanser, d.v.s. vid provning av längre kablar.

Både under och efter mätningen visar CA6550 automatiskt isolationsspänningen, läckströmmen och resistansen i en graf på displayen.

Mantelprov:

Mantelprov görs med en programmerbar helautomatisk funktion och startas med en knapptryckning. Läckströmmen visas i displayen under mantelprovet och den får inte överstiga gränsvärdet per kilometer kabel (typexempel 10 µA / km). Överstiger den det inställda värdet kommer provet att avbrytas automatiskt.  Mantelprovet utförs enligt nordisk standard och med de rekommendationer kabeltillverkaren anger. Provtiden rekommenderas till minst 9 min.

Vid provning där läckströmmen ligger under gränsvärdet uppstår inga skador på kabeln.

Efterbehandling av mätvärden:

CA6549 och CA6550 lagrar samtliga mätdata samt har svensk mjukvara för anslutning till PC.

Lokalisering av mantelfel:
Om du finner ett mantelfel finns det olika metoder att lokalisera felet på. En möjlig metod är att använda ett så kallat TDR-instrument. Ett sådant instrument sänder ut en puls på kabeln och mäter tiden fram tills att den får pulsen i retur.

CA Mätsystem anordnar företagsinterna utbildningar i mantelprov.

PC-Mjukvara till CA6550 & CA6555

Länk till Megohmmeter Transfer mjukvara: Meg v4.02.0056.zip (92,5 MB)  
(Dataview rapporteringsmjukvara är ej inkluderad) 
Uppdaterad: 2018-09-11

 

Tillverkare

Chauvin-Arnoux

Välj modell: Jämför modeller här

Kontaktpersoner
Jag vill veta mer
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
CA6549 5 kV CA6550 10 kV
Art.nr P01139703 P01139705
Modell CA6549 5 kV CA6550 10 kV
Graf funktion Ja, efter provet Ja, under provet samt efter
Strömbegränsning Manuell avstängning Automatisk avstängning
Vikt 4,3 kg 6,2 kg
Kommunikation RS232 USB
Kapslingsklass IP67 IP67
Säkerhetskategori IEC6010 kat. III 1000 V IEC6010 kat. IV 1000 V
Garanti 2 år 2 år
Levereras med Svensk manual, konfirmeringscertifikat, väska med kablar och övriga mättillbehör. Svensk manual, konfirmeringscertifikat, väska med kablar och övriga mättillbehör.
35900 Kr 41700 Kr
Köp Köp

Dalarnas Industrimässa

Den 16-17 oktober är vi i Borlänge på Industrimässan.
Vi visar tryckssystem, provställ och lastceller för tryck och dragkrafter.
Vi har även en del elektriska mätinstrument med oss.
Välkomna!

Läs mer

Aktuellt

Till toppen