Biometrics dynamometer

Biometrics dynamometer

Biometrics dynamometer är på utsidan identisk med en traditionell Jamar. Men den hydrauliska komponenten är utbytt mot högprecisions lastceller vilket ger en bättre tillförlitlighet vid låga och höga mätområden. Dynamometern känner av en förändring på 0,1 kg och har ett mätområde från 0…90 kg. Mätonoggrannhet 2 %.

Med Biometrics dynamometer kan man utföra tre olika typer av grepptest:

Standardtest av maximal greppstyrka:

Programvaran räknar automatiskt ut medelvärdet av tre registreringar i en eller flera mätpositioner. Mätresultaten kan sedan jämföras och visas grafiskt eller som tabell. För mätning i position 2 finns en automatisk jämförelse med referensvärden för män, kvinnor och barn.

Sustained grip test:

Utöver mätning av maximal greppstyrka finns även möjlighet att mäta uthållighet.
Med sustained grip test kan man mäta greppstyrka över tid i 5, 10, 15 eller 30 s.
Resultatet visas som en kraftkurva över tid och ger dels svar på hur snabbt man når sin peak men även hur bra man kan bibehålla greppet.

Rapid exchange test:

Utöver detta finns även rapid exchange test (RET) ett test som är till för att upptäcka submaximal prestation. En positiv RET är när ett eller flera värden under registreringen är större än värden som registrerats vid det maximala grepptestet.

Kontaktpersoner


  Du kanske också gillar …

  Aktuellt

  • Fasbalansering och dess betydelse för elektriska installationer och utrustning
   2024-04-01

   Fasbalansering på en trefasinstallation är ofta okänd eller har ignorerats. Fasbalansen har en avgörande betydelse för att optimera prestanda och effektivitet på en elektrisk installation och dess utrustning. I den här artikeln beskriver vi konsekvenserna av dålig balans på en elektrisk installation och beskriver varför obalans kan ha betydelse samt hur man undviker det. När […]

  • Energieffektivisering för Företag
   2024-01-23

   Energieffektivisering för företag Mätning och Övervakning: Nyckeln till Affärsfördelar Att integrera mätning och övervakning av energiförbrukning är kritiskt för företag som strävar efter hållbarhet och konkurrenskraft. En studie av Länsstyrelsen Skåne mellan oktober 2017 och februari 2018 avslöjade att skånska kommuner förlorar nästan en halv miljard årligen på grund av uteblivna energieffektiviseringsåtgärder. Energimyndighetens Stöd för […]

  • Energi- och övertonsguiden
   2023-09-17

   Vi är glada över att få presentera en ny medlem i vår mätguidessamling: Energi- och övertonsguiden I guiden hittar du svaren på frågor som t.ex. Vad är effekt? Vad är spänningsobalans? Vad är övertoner? Vilka är de olika kvalitetsparametrarna man vill se för ett bra nät? Hur begränsar man övertoner? Hur kan energioptimering göras? Förutom […]

  • CA Mätsystem AB vässar sina resurser inom kalibrering av elsäkerhetsprovare
   2023-09-07

   Vi täcker hela Sverige från våra kontor i Täby, Jönköping och Uppsala. För resten av Norden / EU fråga gärna om en offert. Med välutbildad personal, skräddarsydda verktyg och mjukvaror gör vi säkra kalibreringar till bra priser. Vi har väl dokumenterade och validerade processer och metoder. Ni bestämmer kalibreringsintervall, vi kommer med en offert i […]