Biometrics dynamometer

Biometrics dynamometer är på utsidan identisk med en traditionell Jamar. Men den hydrauliska komponenten är utbytt mot högprecisions lastceller vilket ger en bättre tillförlitlighet vid låga och höga mätområden. Dynamometern känner av en förändring på 0,1 kg och har ett mätområde från 0…90 kg. Mätonoggrannhet 2 %.

Med Biometrics dynamometer kan man utföra tre olika typer av grepptest:

Standardtest av maximal greppstyrka:

Programvaran räknar automatiskt ut medelvärdet av tre registreringar i en eller flera mätpositioner. Mätresultaten kan sedan jämföras och visas grafiskt eller som tabell. För mätning i position 2 finns en automatisk jämförelse med referensvärden för män, kvinnor och barn.

Sustained grip test:

Utöver mätning av maximal greppstyrka finns även möjlighet att mäta uthållighet.
Med sustained grip test kan man mäta greppstyrka över tid i 5, 10, 15 eller 30 s.
Resultatet visas som en kraftkurva över tid och ger dels svar på hur snabbt man når sin peak men även hur bra man kan bibehålla greppet.

Rapid exchange test:

Utöver detta finns även rapid exchange test (RET) ett test som är till för att upptäcka submaximal prestation. En positiv RET är när ett eller flera värden under registreringen är större än värden som registrerats vid det maximala grepptestet.

Tillverkare

Biometrics

Kontaktpersoner
Jag vill veta mer
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Rullande utställning

Vår rullande utställning är ute på vägarna i Sverige
Vill du ha ett besök är det bara att du hör av dig!

Aktuellt

Till toppen