Tekscan tryckmätning Strideway

Tekscan tryckmätning Strideway

Tekscan tryckmätning Strideway

Strideway är ett system som använder sig av en plan tryckplatta för analys av tryckfördelningen under fotsulan vid ett flertal steg. Med detta system kan användaren mycket enkelt se tryckfördelningen under fötterna, beräkna gånghastighet och steglängd samt få ett objektivt mätinstrument av patientens gångmönster. Systemet går att få med olika upplösning vilket även gör det lämpligt för analyser av små barnfötter.

Systemet inkluderar en elektronikenhet som kopplas till datorns USB-port vilket gör systemet lättanvänt och portabelt.

Applikationer:

– Observera och analysera gångmönster

 Identifiera och förebygga riskområden för högt tryck.

– Identifiera skillnader mellan höger och vänster fot.

– Upptäcka områden med höga tryck samt avvikelser i tyngdpunktens förflyttning
pga kraftig pronation eller supination

– Lättförståelig återkoppling till patienten om tryckfördelning och balans.

– Objektivt mätinstrument för utvärdering av gångförmåga, steglängd,
steghastighet med mera

Kontaktpersoner


  Tekscan tryckmätning Strideway
  Art.nr
  Systemtyp Tryckmätsystem för produktutveckling och provning. | Tryckmätsystem för människor och djur

  Aktuellt

  • Fasbalansering och dess betydelse för elektriska installationer och utrustning
   2024-04-01

   Fasbalansering på en trefasinstallation är ofta okänd eller har ignorerats. Fasbalansen har en avgörande betydelse för att optimera prestanda och effektivitet på en elektrisk installation och dess utrustning. I den här artikeln beskriver vi konsekvenserna av dålig balans på en elektrisk installation och beskriver varför obalans kan ha betydelse samt hur man undviker det. När […]

  • Energieffektivisering för Företag
   2024-01-23

   Energieffektivisering för företag Mätning och Övervakning: Nyckeln till Affärsfördelar Att integrera mätning och övervakning av energiförbrukning är kritiskt för företag som strävar efter hållbarhet och konkurrenskraft. En studie av Länsstyrelsen Skåne mellan oktober 2017 och februari 2018 avslöjade att skånska kommuner förlorar nästan en halv miljard årligen på grund av uteblivna energieffektiviseringsåtgärder. Energimyndighetens Stöd för […]

  • Energi- och övertonsguiden
   2023-09-17

   Vi är glada över att få presentera en ny medlem i vår mätguidessamling: Energi- och övertonsguiden I guiden hittar du svaren på frågor som t.ex. Vad är effekt? Vad är spänningsobalans? Vad är övertoner? Vilka är de olika kvalitetsparametrarna man vill se för ett bra nät? Hur begränsar man övertoner? Hur kan energioptimering göras? Förutom […]

  • CA Mätsystem AB vässar sina resurser inom kalibrering av elsäkerhetsprovare
   2023-09-07

   Vi täcker hela Sverige från våra kontor i Täby, Jönköping och Uppsala. För resten av Norden / EU fråga gärna om en offert. Med välutbildad personal, skräddarsydda verktyg och mjukvaror gör vi säkra kalibreringar till bra priser. Vi har väl dokumenterade och validerade processer och metoder. Ni bestämmer kalibreringsintervall, vi kommer med en offert i […]