Tekscan tryckmätning I-Scan Test

Tekscan tryckmätning I-Scan Test

I-Scan Test är ett lättanvänt mätinstrument av kraft- och tryckfördelning som använder de patenterade, ultratunna Tekscangivarna. Med hjälp av dessa givare, I-Scan Test mjukvara och elektronik är det möjligt att se kontakttryckets fördelning och fånga ögonblicksbilder direkt i din PC. Systemet skapar färggranna, lättförståeliga 2-D och 3-D vyer.

Enstaka och multipla ögonblicksbilder kan åskådas, sparas, jämföras och analyseras.

I-Scan Test minskar tiden för uppstart för applikationer som kräver mätning och analys av tryckfördelningen mellan ytor eller delar. Med detta system kan du se trycket mellan kritiska kontaktytor i realtid, göra justeringar och spela in resultatet. På så sätt kan behovet av att vid upprepade tillfällen gå igenom en produkt för att fastställa maskinjusteringar undvikas, risktagningar och chansningar ersätts med säkerhet vid maskinuppstart. Då det är möjligt att ta ”ögonblicksbilder” före och efter justering kan uppstart av en maskin enkelt jämföras med andra. I-Scan Test innebär det direkta visuella återkopplingssystem som du hittills saknat.

Se mer i katalogen över industriella givare
För att kunna använda följande givare behöver du något av Tekscans system för yttrycksmätning. Ett Tekscan system består av speciellt utformad elektronik, givare och PC mjukvara. Du måste också ha en mjukvarulicens för den typ av givare du önskar använda.

Kontaktpersoner


  Tekscan tryckmätning I-Scan Test
  Art.nr
  Systemtyp Tryckmätsystem för produktutveckling och provning. | Tryckmätsystem för människor och djur

  Aktuellt

  • Fasbalansering och dess betydelse för elektriska installationer och utrustning
   2024-04-01

   Fasbalansering på en trefasinstallation är ofta okänd eller har ignorerats. Fasbalansen har en avgörande betydelse för att optimera prestanda och effektivitet på en elektrisk installation och dess utrustning. I den här artikeln beskriver vi konsekvenserna av dålig balans på en elektrisk installation och beskriver varför obalans kan ha betydelse samt hur man undviker det. När […]

  • Energieffektivisering för Företag
   2024-01-23

   Energieffektivisering för företag Mätning och Övervakning: Nyckeln till Affärsfördelar Att integrera mätning och övervakning av energiförbrukning är kritiskt för företag som strävar efter hållbarhet och konkurrenskraft. En studie av Länsstyrelsen Skåne mellan oktober 2017 och februari 2018 avslöjade att skånska kommuner förlorar nästan en halv miljard årligen på grund av uteblivna energieffektiviseringsåtgärder. Energimyndighetens Stöd för […]

  • Energi- och övertonsguiden
   2023-09-17

   Vi är glada över att få presentera en ny medlem i vår mätguidessamling: Energi- och övertonsguiden I guiden hittar du svaren på frågor som t.ex. Vad är effekt? Vad är spänningsobalans? Vad är övertoner? Vilka är de olika kvalitetsparametrarna man vill se för ett bra nät? Hur begränsar man övertoner? Hur kan energioptimering göras? Förutom […]

  • CA Mätsystem AB vässar sina resurser inom kalibrering av elsäkerhetsprovare
   2023-09-07

   Vi täcker hela Sverige från våra kontor i Täby, Jönköping och Uppsala. För resten av Norden / EU fråga gärna om en offert. Med välutbildad personal, skräddarsydda verktyg och mjukvaror gör vi säkra kalibreringar till bra priser. Vi har väl dokumenterade och validerade processer och metoder. Ni bestämmer kalibreringsintervall, vi kommer med en offert i […]