CA8436 3-fas Energianalys IP67

CA8436 3-fas Energianalys IP67

Med IP 67 kapslingsklass, vattentätt utförande samt med inbyggd matning direkt från spänningsingångarna upp till 1000 V. IP67 kapslingsklass uppfylls när AmpFlex A196 strömtänger samt CA8436 spänningskablar med skruvanslutning används.

Med färgskärm som visar mätvärden under en period om 20 ms med automatisk skalningsfunktion. Samplingshastigheten är 12,8  KHz, d.v.s. 256 mätningar per period. Beräkningen görs i halvperioder (10 ms) med valbar integrationstid (högsta upplösning) mellan 1 s och 15 min intervall, för längre eller kortare perioder av loggningar. Dessutom ses min-, max-, medel- och toppvärden.

Mätning görs på upp till 5 spänningar och 4 strömmar. Alla strömtänger känns igen automatiskt samt kan blandas fritt vid en loggning. Instrumenten mäter växelström från 5 mA…10 000 A, likström från 50 mA…5000 A samt spänning fas-nolla eller mellan faserna från 2 V…1000 V RMS.

Omsättningen kan ändras mellan 50 mV…500 kV samt mellan 10 mA…60 kA. Vid mätningar på strömtransformatorer där en omsättning önskas används strömtängerna MN93A.

Med funktioner som vektordiagram, alarm och skärmdump samt mätning av effekt (aktiv, reaktiv och skenbar), induktivt eller kapacitivt per fas eller summaeffekten. Mäter även övertoner (THDr eller THDf) upp till den 50:e samt distorsionsfaktorn.

CA8346 mäter även total övertonshalt, effektfaktor, cos φ, tan φ, crestfaktor, lång- och korttidsflicker, förbrukad och genererad energi, k-faktor, obalans samt ström i nollan.

Vidare finns startströmsmätning för mätning upp till 10 min på ström, spänning och frekvens. Dessutom finns transientdetektering där upp till 210 transienter loggas. Vid transientdetektering lagras alla storheter som instrumentet kan logga under 4 perioder.

Minnet har en kapacitet på 2 GB, vilket räcker för 62 dagars loggning av samtliga parametrar med 5 s integrationstid. Inspelningar och skärmdumpar lagras i minnet. Mätningar överförs till PC via USB-porten för analys med hjälp av den medföljande svenska och licensfria mjukvaran. Alla mätdata kan även exporteras till Excel.

Strömtängerna är av samma typ som de som används till alla Chauvin-Arnoux energi- och effektanalysatorer som automatiskt känns igen av instrumentet när de ansluts.

Levereras med Dataview svensk licensfri mjukvara samt svensk manual.

Mer information finns på Qualistar hemsida  (engelska)

Instruktionsfilmer

PC-Mjukvara till CA8436:

Länk PAT2 (Power Analyser Transfer): PAT2 v1.07.13010.zip (160 MB)
(Dataview rapporteringsmjukvara är ej inkluderad)
Uppdaterad: 2020-02
Länk till Trend Duration Calculator: TrendDurationCalculatorSetup v1.0.zip (1,5 MB)
(mjukvara för att beräkna hur mycket minne en inspelning tar)
Uppdaterad: 2014-01-13

 

Kontaktpersoner


  CA8436 3-fas Energianalys IP67
  Art.nr P01160595
  Qualistar-serien CA8436 utan tänger
  Spänning 2...1000 V AC+DC TRMS
  Strömtänger Nej, köp separat
  Övertoner Ja upp till 50
  Transienter 210 st (78 μS @ 50 Hz)
  Alarm Ja, 10 000 st
  Startström Ja, max 10 minuter
  Kapslingsklass IP67
  Garanti 3 år
  Säkerhetskategori IEC 61010 kat. IV 600 V / kat. III 1000 V
  Levereras med Svenska menyer och manual, uppladdningsbara batterier, laddkabel, väska, 5 x 3 m mätkablar, 5 x krokodilklämmor, USB-kabel och svensk mjukvara.

  57,600.00 kr

  Du kanske också gillar …

  Aktuellt

  • Fasbalansering och dess betydelse för elektriska installationer och utrustning
   2024-04-01

   Fasbalansering på en trefasinstallation är ofta okänd eller har ignorerats. Fasbalansen har en avgörande betydelse för att optimera prestanda och effektivitet på en elektrisk installation och dess utrustning. I den här artikeln beskriver vi konsekvenserna av dålig balans på en elektrisk installation och beskriver varför obalans kan ha betydelse samt hur man undviker det. När […]

  • Energieffektivisering för Företag
   2024-01-23

   Energieffektivisering för företag Mätning och Övervakning: Nyckeln till Affärsfördelar Att integrera mätning och övervakning av energiförbrukning är kritiskt för företag som strävar efter hållbarhet och konkurrenskraft. En studie av Länsstyrelsen Skåne mellan oktober 2017 och februari 2018 avslöjade att skånska kommuner förlorar nästan en halv miljard årligen på grund av uteblivna energieffektiviseringsåtgärder. Energimyndighetens Stöd för […]

  • Energi- och övertonsguiden
   2023-09-17

   Vi är glada över att få presentera en ny medlem i vår mätguidessamling: Energi- och övertonsguiden I guiden hittar du svaren på frågor som t.ex. Vad är effekt? Vad är spänningsobalans? Vad är övertoner? Vilka är de olika kvalitetsparametrarna man vill se för ett bra nät? Hur begränsar man övertoner? Hur kan energioptimering göras? Förutom […]

  • CA Mätsystem AB vässar sina resurser inom kalibrering av elsäkerhetsprovare
   2023-09-07

   Vi täcker hela Sverige från våra kontor i Täby, Jönköping och Uppsala. För resten av Norden / EU fråga gärna om en offert. Med välutbildad personal, skräddarsydda verktyg och mjukvaror gör vi säkra kalibreringar till bra priser. Vi har väl dokumenterade och validerade processer och metoder. Ni bestämmer kalibreringsintervall, vi kommer med en offert i […]