Dynamometer

Vad använder man dynamometer till?

Dynamometer är ett mätinstrument som mäter kraft. Den vanligaste i enheten Newton (N), vilket är en viktig del av många arbeten.

Vilka olika dynamometrar har vi?

Digital dynamometer

läs mer

Hand dynamometer

läs mer

Mekaniska dynamometer

läs mer