Kraftmätare

När används kraftmätare?
kraftmätare används för att mäta krafter. Det är en typ av mätinstrument.

Vilka områden används kraftmätare inom?
Kraftmätare används främst inom kvalitet, produktion, fältmiljö, laboratorium, forskning, utveckling och fältmiljö. Det finns både mekaniska och digitala kraftmätare.

Manuella provställ

Motoriserade provställ

Rullande utställning

Vår rullande utställning är ute på vägarna i Sverige
Vill du ha ett besök är det bara att du hör av dig!

Aktuellt

Till toppen