Elektroder generellt

Chauvin-Arnoux har ett brett sortiment av elektroder för alla användningsområden.

pH-elektroder är av kombinationstyp och är mycket tillförlitliga i kraftigt utförande. De har en utmärkt mycket snabb responstid. De är utvecklade för alla test- tillverknings eller utbildningslaboratorier. Utmärkta för varje-dag användning tillsammans med standardflaskor av Erlenmayer typ samt många andra varianter.

Redox elektroder i extra kraftigt utförande med utmärkt responstid. Utvecklade för alla test- tillverknings eller utbildningslaboratorier. Redoxpotential (Eh) är en mätning som uttrycks mV. Eh anger aeroba förhållanden (mjölk, malet kött etc.); medan en negativ Eh motsvarar anaeroba förhållanden (ost, vete etc.). Redox elektroder finns som kombinationsvarianter- mät- samt referensvarianter.

Konduktivitets- och temperaturelektroder med snabb responstid. Utvecklade för alla test- tillverknings eller utbildningslaboratorier. Elektrisk konduktivitet är ett mått på hur väl ett material kan transportera en elektrisk laddning. I materialet eller lösningen är det anjoner (- laddning) och katjoner (+ laddning) som transporterar strömmen, medan det i en metall är elektronerna. Ledningsförmågan mäts genom att applicera en växelström till en mätcell. Denna cell består av en glaskropp som har två till fyra platinaplattor (även kallad poler) nedsänkta i en lösning. Liksom vid pH-mätning är konduktivitetsmätningarna mycket temperaturberoende. När temperaturen stiger, minskar viskositeten, vilket leder till ökad rörlighet för de närvarande jonerna, vilket i sin tur ökar ledningsförmågan. För att mäta konduktivitet korrekt måste du använda en separat temperatursensor eller en använda konduktivitetselektrod med inbyggd temperatursensor.

Vi har även ett standardsortiment av elektroder som är IP67 och passar till våra pH- och konduktivitetsmätare CA10101 och CA10141 se längst ner.

Se alla varianter i databladet.

 

Tillverkare

Chauvin-Arnoux

Kontaktpersoner
Jag vill veta mer
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Rullande utställning

Vår rullande utställning är ute på vägarna i Sverige
Vill du ha ett besök är det bara att du hör av dig!

Aktuellt

Till toppen