Elektroder generellt

Elektroder generellt

Chauvin-Arnoux har ett brett sortiment av elektroder för alla användningsområden.

pH-elektroder är av kombinationstyp och är mycket tillförlitliga i kraftigt utförande. De har en utmärkt mycket snabb responstid. De är utvecklade för alla test- tillverknings eller utbildningslaboratorier. Utmärkta för varje-dag användning tillsammans med standardflaskor av Erlenmayer typ samt många andra varianter.

Redox elektroder i extra kraftigt utförande med utmärkt responstid. Utvecklade för alla test- tillverknings eller utbildningslaboratorier. Redoxpotential (Eh) är en mätning som uttrycks mV. Eh anger aeroba förhållanden (mjölk, malet kött etc.); medan en negativ Eh motsvarar anaeroba förhållanden (ost, vete etc.). Redox elektroder finns som kombinationsvarianter- mät- samt referensvarianter.

Konduktivitets- och temperaturelektroder med snabb responstid. Utvecklade för alla test- tillverknings eller utbildningslaboratorier. Elektrisk konduktivitet är ett mått på hur väl ett material kan transportera en elektrisk laddning. I materialet eller lösningen är det anjoner (- laddning) och katjoner (+ laddning) som transporterar strömmen, medan det i en metall är elektronerna. Ledningsförmågan mäts genom att applicera en växelström till en mätcell. Denna cell består av en glaskropp som har två till fyra platinaplattor (även kallad poler) nedsänkta i en lösning. Liksom vid pH-mätning är konduktivitetsmätningarna mycket temperaturberoende. När temperaturen stiger, minskar viskositeten, vilket leder till ökad rörlighet för de närvarande jonerna, vilket i sin tur ökar ledningsförmågan. För att mäta konduktivitet korrekt måste du använda en separat temperatursensor eller en använda konduktivitetselektrod med inbyggd temperatursensor.

Vi har även ett standardsortiment av elektroder som är IP67 och passar till våra pH- och konduktivitetsmätare CA10101 och CA10141 se längst ner.

Se alla varianter i databladet.

 

Kontaktpersoner


  Du kanske också gillar …

  Aktuellt

  • Fasbalansering och dess betydelse för elektriska installationer och utrustning
   2024-04-01

   Fasbalansering på en trefasinstallation är ofta okänd eller har ignorerats. Fasbalansen har en avgörande betydelse för att optimera prestanda och effektivitet på en elektrisk installation och dess utrustning. I den här artikeln beskriver vi konsekvenserna av dålig balans på en elektrisk installation och beskriver varför obalans kan ha betydelse samt hur man undviker det. När […]

  • Energieffektivisering för Företag
   2024-01-23

   Energieffektivisering för företag Mätning och Övervakning: Nyckeln till Affärsfördelar Att integrera mätning och övervakning av energiförbrukning är kritiskt för företag som strävar efter hållbarhet och konkurrenskraft. En studie av Länsstyrelsen Skåne mellan oktober 2017 och februari 2018 avslöjade att skånska kommuner förlorar nästan en halv miljard årligen på grund av uteblivna energieffektiviseringsåtgärder. Energimyndighetens Stöd för […]

  • Energi- och övertonsguiden
   2023-09-17

   Vi är glada över att få presentera en ny medlem i vår mätguidessamling: Energi- och övertonsguiden I guiden hittar du svaren på frågor som t.ex. Vad är effekt? Vad är spänningsobalans? Vad är övertoner? Vilka är de olika kvalitetsparametrarna man vill se för ett bra nät? Hur begränsar man övertoner? Hur kan energioptimering göras? Förutom […]

  • CA Mätsystem AB vässar sina resurser inom kalibrering av elsäkerhetsprovare
   2023-09-07

   Vi täcker hela Sverige från våra kontor i Täby, Jönköping och Uppsala. För resten av Norden / EU fråga gärna om en offert. Med välutbildad personal, skräddarsydda verktyg och mjukvaror gör vi säkra kalibreringar till bra priser. Vi har väl dokumenterade och validerade processer och metoder. Ni bestämmer kalibreringsintervall, vi kommer med en offert i […]