Fjädervåg

Vad är en fjädervåg?

En fjädervåg är en typ av våg. De använder du ofta för att mäta kraften på ett objekt. Denna kraft mäter man vanligtvis i Newton eller kilo och är vikten på ett objekt. Ett objekts vikt är ett mått på dess massa x gravitation (W = mg).