Kalibrering av kraft och moment

    kraftvrid_kalibrering

Som leverantör av mätinstrument kan CA Mätsystem även hjälpa till med kalibrering och service.

Kraft, massa och momentgivare
Vi är sedan 2003 ackrediterade för kalibrering av kraft och massa samt sedan 2014 även för kalibrering av momentmätningsinstrument.

Momentnycklar
CA Mätsystem är glada att nu också kunna erbjuda spårbar kalibrering av momentnycklar. Kalibreringen utförs enligt kalibreringsstandard  ISO 6789:2003.
För priser och bokning se länkar nedan.

Ackreditering

Vad är ackreditering? En ackreditering innebär att ett företag blir kompetensprövat mot en viss standard av Swedac. Här på CA Mätsystem är vi ackrediterade mot ISO 17025, som är en samling krav för laboratorier. I ISO 17025 ingår bland annat krav på teknisk kompetens, laboratoriemiljö och dokumentation.
De metoder som vi är ackrediterade för är kraft (Metod 3.2) och moment (Metod 4.2).

Mätområde Bästa mätosäkerhet Standard
Metod 3.2 0,5N – 50 000N 0,02 % ISO 17025
Metod 4.2 0,5 N.m -<1,5 N.m 0,6 % ISO 17025
Metod 4.2 1,5 N.m 0,2 % ISO 17025
Metod 4.2 > 1,5 N.m – 150 N.m 0,16 % ISO 17025
Metod 4.3 > 0,1 N.m – 150 N.m Bättre än 1 % ISO 6789 (Ej ackrediterad)

 

Service av instrument
Vi utför även service och reparation på våra egna instrument i första hand men även på andra fabrikat.
Kontakta oss gärna för rådgivning eller kostnadsförslag. Tel: 08-50 52 68 00 eller via mail: [email protected]

Beställningsdokument/ Prislistor

Beställningsdokument / Prislista kalibrering kraft och massa (pdf)

Beställningsdokument / Prislista kalibrering moment (pdf)

Beställningsdokument/ Prislista kalibrering momentnycklar (pdf)

 

Boka kalibrering online:

Kalibrering kraft och massa (webformulär)

Kalibrering moment (webformulär)

Kalibrering momentnycklar (webformulär)

Boka service online:

Service av givare och instrument (webformulär)

 

Kalibrering

Kalibrering behövs för att visa att dina mätresultat stämmer överens med verkligheten. Vid kalibrering prövas ditt mätinstrument mot kända referenser och resultatet dokumenteras. Detta hjälper dig att hålla en god kvalitet på dina mätningar och att ta rätt beslut.

Två viktiga termer som nämns tillsammans med kalibrering är mätosäkerhet och spårbarhet. Många kvalitetsstandarder ställer idag krav på detta.

Hur ofta ska man kalibrera?

Tillräckligt ofta för att säkerställa att mätningarna med ditt instrument ligger inom ditt eget mätosäkerhetskrav mellan kalibreringarna. Ett instrument som används dagligen behöver kontrolleras oftare. Börja med att kalibrera minst en gång om året. Om instrumentet efter flera kalibreringar verkar stabilt, kan intervallet ökas.

Mätosäkerhet

En rad faktorer spelar in när du mäter med ditt instrument – t ex miljö, vem som mäter och prestandan hos instrumentet.

Här på CA Mätsystem beräknar vi vår bästa mätförmåga genom att ta hänsyn till så många faktorer som möjligt och även genom jämförelsemätningar med andra laboratorier. Detta ligger till grund för vår egen mätosäkerheten vid en kalibrering. Mätosäkerheten uppges i kalibreringscertifikatet när du beställer en ackrediterad kalibrering.

Spårbarhet

Vad är spårbarhet? För att en kalibrering ska vara spårbar ska en jämförelse finnas ända fram till den internationella normalen för den storhet som används.

Alltså, det kalibreringslabb som kalibrerar ditt instrument ska i sin tur finnas med i en kedja av labb som i toppen har den internationella fastställda normalen.

Här på CA Mätsystem jämför vi oss bland annat med RISE – Research Institutes of Sweden som är utsedd av regeringen till riksmätplats för kraft och moment. Det innebär att vi skickar den utrustning som vi använder för att kalibrera ditt instrument med, till RISE för att kontrollera oss själva. Som riksmätplats jämför RISE sig i sin tur med den internationella normalen för att säkerställa att riksnormalen är korrekt.

Denna spårbarhet anges på kalibreringscertifikatet.

Justering av kraft och momentgivare

När man ansluter en givare till ett instrument så justeras det in efter givarens mätområde ”Max”. En ny givare ska i teorin vara helt linjär, så är ej verkligheten. Den avviker alltid lite, ofta går den nästan som ett S. När givaren blir äldre eller om den används och slits mycket så ändras detta och den blir helt enkelt mindre linjär med tiden.
Vid en eventuell justering måste man då välja om man önskar injustering mot ”Max” (alternativ A).
Vill ni att vi ska justera in den så att så många punkter som möjligt ligger så nära ”linjärt” som möjligt (alternativ B).
Alternativ B kräver mycket mer arbete och är därför dyrare.


 

Mer om ackrediterad kalibrering av kraft på denna länk

Mer om ackrediterad kalibrering av moment på denna länk

 

Mer om spårbar kalibrering av kraft på denna länk

Mer om spårbar kalibrering av moment på denna länk

 

 

Vår rullande utställning

I vår rullande utställning finns de senaste nyheterna. Vi kommer till er för besök samt ordnar utbildningar på plats samt kalibrerar.
Under hösten 2020 planerar vi inga resor med vår lastbil med hänsyn till rådande pandemi. Vi kommer ut på vägarna igen våren 2021.
Vill ni ha besök är det bara att höra av sig till oss!

Läs mer

Aktuellt

Till toppen