testa testa 3

  •  

Geijer medverkade till att föra konservatismen till den svenska politiska idédebatten. Han bidrog vidare till att slaveriet avskaffades i den dåvarande svenska kolonin Saint-Barthélemy, påverkade med sin teologi Nathan Söderblom och Einar Billing samt var en föregångare med sin ”jag-du-filosofi”. Nordisk familjebok skriver att det var Geijer som möjliggjorde att liberalismen inträdde i Sverige utan de revolutionära brytningar som skedde i Frankrike, och att han skapade en någorlunda svensk form av liberalism. Henrik Schück hävdade att Geijer gjorde historieämnet i Sverige till en vetenskap

testa testa 1

  •  

‘PIEFäwioehwäGHäwihäOIHFäiohfäIOH

Vi ses på ELSÄK 18

CA Mätsystem ställer ut på Elsäkerhetsdagarna 2018.
Vi ses den 3-4 december!

Läs mer

Aktuellt

Till toppen