Temperaturgivare

En temperaturgivare är en typ av sensor som används för att mäta temperaturen i en given miljö. Dessa givare kan fungera på olika sätt, inklusive termoelektriska, resistiva och optiska metoder.

Termoelektriska temperaturgivare genererar en elektrisk spänning som är proportionell mot temperaturen i en viss miljö. Resistiva temperaturgivare fungerar genom att mäta motståndet i en ledare, som varierar beroende på temperaturen. Optiska temperaturgivare mäter temperatur genom att mäta ljusets intensitet eller våglängd i en given miljö.

Handhållna givare typ K

se mer

Handhållna givare typ PT 100

se mer