Funktionsgenerator

Funktionsgenerator är ett bänkinstrument med många funktioner för generering av vågformer, sinus, triangel, fyrkants och logik samt TTL-utgång.

En fördel är DDS-tekniken (Direct Digital Synthesis), som ger en mycket noggrannare och stabilare generering än en traditionell generator.

Rullande utställning

Vår rullande utställning är ute på vägarna i Sverige
Vill du ha ett besök är det bara att du hör av dig!

Aktuellt

Till toppen