Effektlogger

En effektlogger används vis energioptimering och kan kopplas in på 1- eller 3-faser. Med PEL effektlogger fås en flyttbar utrustning för mätning av energi.