Yttrycksmätning på människor

Yttrycksmätning på människor med ultratunna givare från Tekscan.