Startströmsmätning

Startströmsmätning mäts med en 1- eller 3-fasenergianalysator. Startströmsmätning görs för att minska problem på nätet därför är det viktigt att mäta startströmmar.