Yttrycksmätning

Yttrycksmätning med system från Tekscan. För att mäta trycket mellan två ytor. Givare finna i olika storlekar och tryckområden.

Flexiforce

läs mer

Yttryck

läs mer