Varför kalibrera?

Kalibrering

Kalibrering behövs för att visa att dina mätresultat stämmer överens med verkligheten. Vid kalibrering prövas ditt mätinstrument mot kända referenser och resultatet dokumenteras. Detta hjälper dig att hålla en god kvalitet på dina mätningar och att ta rätt beslut.

Vid kalibrering verifieras att mätinstrumentet mäter enligt sin specifikation vid kalibreringstillfället. Det innebär att man antar att mätinstrumentet har mätt enligt sin specifikation fram till kalibreringstillfället.

Två viktiga termer som nämns tillsammans med kalibrering är mätosäkerhet och spårbarhet. Många kvalitetsstandarder ställer idag krav på detta.

Hur ofta ska man kalibrera?

Tillräckligt ofta för att säkerställa att mätningarna med ditt instrument ligger inom ditt eget mätosäkerhetskrav mellan kalibreringarna. Ett instrument som används dagligen behöver kontrolleras oftare. Börja med att kalibrera minst en gång om året. Om instrumentet efter flera kalibreringar verkar stabilt, kan intervallet ökas.

Mätosäkerhet

En rad faktorer spelar in när du mäter med ditt instrument – t ex miljö, vem som mäter och prestandan hos instrumentet.

Här på CA Mätsystem beräknar vi vår bästa mätförmåga genom att ta hänsyn till så många faktorer som möjligt och även genom jämförelsemätningar med andra laboratorier. Detta ligger till grund för vår egen mätosäkerheten vid en kalibrering. Mätosäkerheten uppges i kalibreringscertifikatet när du beställer en ackrediterad kalibrering.

Spårbarhet

Vad är spårbarhet? För att en kalibrering ska vara spårbar ska en jämförelse finnas ända fram till den internationella normalen för den storhet som används.

Alltså, det kalibreringslabb som kalibrerar ditt instrument ska i sin tur finnas med i en kedja av labb som i toppen har den internationella fastställda normalen.

Här på CA Mätsystem jämför vi oss bland annat med SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) som är utsedd av regeringen till riksmätplats för kraft och moment. Det innebär att vi skickar den utrustning som vi använder för att kalibrera ditt instrument med, till SP för att kontrollera oss själva. Som riksmätplats jämför SP sig i sin tur med den internationella normalen för att säkerställa att riksnormalen är korrekt.

Denna spårbarhet anges på kalibreringscertifikatet.

Aktuellt

 • Fasbalansering och dess betydelse för elektriska installationer och utrustning
  2024-04-01

  Fasbalansering på en trefasinstallation är ofta okänd eller har ignorerats. Fasbalansen har en avgörande betydelse för att optimera prestanda och effektivitet på en elektrisk installation och dess utrustning. I den här artikeln beskriver vi konsekvenserna av dålig balans på en elektrisk installation och beskriver varför obalans kan ha betydelse samt hur man undviker det. När […]

 • Energieffektivisering för Företag
  2024-01-23

  Energieffektivisering för företag Mätning och Övervakning: Nyckeln till Affärsfördelar Att integrera mätning och övervakning av energiförbrukning är kritiskt för företag som strävar efter hållbarhet och konkurrenskraft. En studie av Länsstyrelsen Skåne mellan oktober 2017 och februari 2018 avslöjade att skånska kommuner förlorar nästan en halv miljard årligen på grund av uteblivna energieffektiviseringsåtgärder. Energimyndighetens Stöd för […]

 • Energi- och övertonsguiden
  2023-09-17

  Vi är glada över att få presentera en ny medlem i vår mätguidessamling: Energi- och övertonsguiden I guiden hittar du svaren på frågor som t.ex. Vad är effekt? Vad är spänningsobalans? Vad är övertoner? Vilka är de olika kvalitetsparametrarna man vill se för ett bra nät? Hur begränsar man övertoner? Hur kan energioptimering göras? Förutom […]

 • CA Mätsystem AB vässar sina resurser inom kalibrering av elsäkerhetsprovare
  2023-09-07

  Vi täcker hela Sverige från våra kontor i Täby, Jönköping och Uppsala. För resten av Norden / EU fråga gärna om en offert. Med välutbildad personal, skräddarsydda verktyg och mjukvaror gör vi säkra kalibreringar till bra priser. Vi har väl dokumenterade och validerade processer och metoder. Ni bestämmer kalibreringsintervall, vi kommer med en offert i […]

Boka besök