Elektroder typ konduktivitet & temperatur

Dessa konduktivitets- och temperaturelektroder är pålitliga samt i kraftigt utförande. De har en utmärkt snabb responstid. Utvecklade för alla test- tillverknings eller utbildningslaboratorier.

Elektrisk konduktivitet är ett mått på hur väl ett material kan transportera en elektrisk laddning.

I materialet eller lösningen är det anjoner (- laddning) och katjoner (+ laddning) som transporterar strömmen, medan det i en metall är elektronerna.

Ledningsförmågan mäts genom att applicera en växelström till en mätcell. Denna cell består av en glaskropp som har två till fyra platinaplattor (även kallad poler) nedsänkt i en lösning. Liksom vid pH-mätning beror konduktivitetsmätningarna signifikant på temperaturen. När temperaturen av ett prov stiger, minskar viskositeten, vilket leder till ökad rörlighet för de närvarande jonerna, vilket ökar ledningsförmågan.

För att mäta konduktivitet korrekt måste du använda en separat temperatursensor eller en konduktivitetscell med en inbyggd temperatursensor.

 

 

Tillverkare

Chauvin-Arnoux

Kontaktpersoner
Jag vill veta mer
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Dalarnas Industrimässa

Den 16-17 oktober är vi i Borlänge på Industrimässan.
Vi visar tryckssystem, provställ och lastceller för tryck och dragkrafter.
Vi har även en del elektriska mätinstrument med oss.
Välkomna!

Läs mer

Aktuellt

Till toppen