Kalibrering av kraft och massa

    kraftvrid_kalibrering

Som leverantör av mätinstrument kan CA Mätsystem även hjälpa till med kalibrering och service.

Kraft och massa 
Vi är sedan 2003 ackrediterade för kalibrering av kraft och massa samt sedan 2014 även för kalibrering av momentmätningsinstrument.

Ackreditering

Vad är ackreditering? En ackreditering innebär att ett företag blir kompetensprövat mot en viss standard av Swedac. Här på CA Mätsystem är vi ackrediterade mot ISO 17025, som är en samling krav för laboratorier. I ISO 17025 ingår bland annat krav på teknisk kompetens, laboratoriemiljö och dokumentation.
De metoder som vi är ackrediterade för är kraft (Metod 3.2) och moment (Metod 4.2).

 

Mätområde Bästa mätosäkerhet Standard
Metod 3.2 0,5N – 50 000N 0,02 % ISO 17025
Metod 3.2 0,05kg – 5 000kg 0,03 % ISO 17025

Beställningsdokument/ Prislistor

Beställningsdokument / Prislista kalibrering kraft och massa (pdf)

Boka kalibrering online:

Kalibrering kraft och massa (webformulär)

 

Service av instrument
Vi utför även service och reparation på våra egna instrument i första hand men även på andra fabrikat.
Kontakta oss gärna för rådgivning eller kostnadsförslag. Tel: 08-50 52 68 00 eller via mail: info@camatsystem.com

Justering av kraft och momentgivare

När man ansluter en givare till ett instrument så justeras det in efter givarens mätområde ”Max”. En ny givare ska i teorin vara helt linjär, så är ej verkligheten. Den avviker alltid lite, ofta går den nästan som ett S. När givaren blir äldre eller om den används och slits mycket så ändras detta och den blir helt enkelt mindre linjär med tiden.
Vid en eventuell justering måste man då välja om man önskar injustering mot ”Max” (alternativ A).
Vill ni att vi ska justera in den så att så många punkter som möjligt ligger så nära ”linjärt” som möjligt (alternativ B).
Alternativ B kräver mycket mer arbete och är därför dyrare.


 

Mer om ackrediterad kalibrering av kraft på denna länk

 

Mer om spårbar kalibrering av kraft på denna länk

 

 

 

Vår rullande utställning

I vår rullande utställning finns de senaste nyheterna. Vi kommer till er för besök samt ordnar utbildningar på plats samt kalibrerar.
Vi kommer tidigast ut på vägarna igen under hösten 2021. Vill ni ha besök är det bara att höra av sig till oss!
Ta hand om varandra!

Läs mer

Aktuellt

Till toppen