Kalibrering av Tekscangivare

  •  

Det kan verka svårt att kalibrera Tekscan givare till ert I-scan system, men videon i länken beskriver tre enkla metoder för kalibrering.

Produktprovning kapsyler, lock och behållare.

  •  

Hur gör man produktprovning? Välkommen till den totala lösningen för kvalitets testning av lock, kapsyler och förpakningar. Välj dit material och testtyp för att hitta Mecmesin-produkter avsedda för din specifika applikation:

Kataloger

  •  

Här finns länkar och nedladdningsbara kataloger i pdf format från Chauvin-Arnoux samt vår andra leverantörer av mätinstrument.

Jordtagsmätning

  •  

Hur mäts jordtag? Jordtag mäts enligt EBR U300 med jordbrygga då enskilt och resulterande värde dokumenteras vid nysättning. Vid underhållskontroll mäts det resulterande värdet med slingresistanstång eller jordbrygga. Högfrekvensmetoden är lämplig vid luftjordlina samt vid mätning på master och vindkraftverk. Chauvin-Arnoux har allt för jordtagsmätning!

Läs mer om jordtagsmätning i länkarna nedan!

Strömmätning

  •  

Hur mäts ström? Mätning av lik- eller växelström, AC / DC eller AC + DC TRMS här reder vi ut begreppen. Dessutom mer information om hur läckströms- och startströmsmätning görs. Samt, vad är startström egentligen?

Installationskontroll

  •  

Vad mäts vid installationskontroll? I Sverige gäller standarden SS 436 40 00, vilken ger beställaren ansvaret för hur kontrollen i en installation ska utföras. Utföraren av arbetet skall sedan följa de kraven som beställaren har gällande mätning och dokumentation. I länken “Allt om installationskontroll” beskrivs installationskontroll och vad det är som ska kontrolleras samt vilka gränsvärden som gäller.

Isolationsprovning

  •  

Isolationsprov på kablar, transformatorer, motorer och annan elektrisk utrustning med många isolationslager, ger information om provobjektets elektriska status.

Mantelprovning

  •  

Hur görs mantelprov? Mantelprov är ett tidsbestämt prov med stegvis höjd spänning. Det gör att kabeln laddas upp ordentligt och att ett riktigt mätvärde kan fås. Eftersom spänningen höjs i steg så kan ett mantelfel upptäckas vid en lägre spänning och onödiga genomslag undvikas.

Solpanelsanläggningar

  •  

Kontroll samt verifiering av solpaneler samt kompletta installationer av solpanelsannläggningar

Energi-, effekt- och övertonsanalys

  •  

Energieffektivitet spelar numera en allt större roll både för industri och hushåll. Höga kostnader för att generera, överföra och distribuera energi ökar intresset för att på ett effektivt sätt kunna övervaka och kontrollera förbrukningen av el.
Hur mäts övertoner och hur mäter man effekt?
För att mäta upp övertoner och effekt behövs en energilogger som mäter alla faser både på ström och spänning samt har minne.
Chauvin-Arnoux tillverkar många olika typer av bärbara energilogger.

Rullande utställning

Vår rullande utställning är ute på vägarna i Sverige
Vill du ha ett besök är det bara att du hör av dig!

Aktuellt

Till toppen